Novosti

RSRTC Platak zapošljava voditelja administracije

Goranski sportski centar d.o.o., Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, Delnice raspisuje

Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto
voditelj admisnistracije u RSRTC Platak –1 izvršitelj

Opis radnog mjesta za Voditelja administracije u RSRTC Platak:
– obavlja administrativno tehničke poslove,
– vodi kadrovsku i drugu evidenciju djelatnika,
– organizira nabavu uredskog materijala,
– vodi evidenciju svih poslovnih događaja i imovine u skladu sa propisima,
– priprema izvještaje,
– vođenje poslovne komunikacije i korespondencije,
– izrada pisane korespondencije,
– prodaja karata,
– vođenje blagajne.

Uvjeti za radno mjesto Voditelja administracije u RSRTC Platak:
– SSS, VŠS/bacc., VSS/mag./struč.spec. – maturant gimnazije ili srednja škola društvenog, ekonomskog ili tehničkog smjera, završen integrirani sveučilišni studij, preddiplomski, diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, društvenog, ekonomskog ili pravnog usmjerenja
– jedna (1) godina radnog iskustva na sličnim poslovima
– poznavanje i korištenje računalnih programa za uredsko poslovanje
– poznavanje jednog stranog jezika

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17), na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti (za oba radna mjesta):
– Zamolbu
– Kratak životopis sa kontakt podacima
– Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
– Presliku osobne iskaznice
– Presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a

U prijavi je potrebno navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje.

Natječaj je otvoren do 28. 10. 2023. godine.

Prijave s dokumentacijom mogu se dostaviti:
– osobno ili poštom, na adresu Goranski sportski centar d.o.o. Ivana Gorana Kovačića 6 , 51300 Delnice, s naznakom za Voditelja administracije u RSRTC Platak, „Prijava na natječaj za radno mjesto Voditelj administracije u RSRTC Platak“.

– e-poštom na mdoracic@gsc-pgz.hr

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 

Povratak na popis