Događanja na Platku u srpnju 2020

Srpanj na Platku obiluje događanjima. Čekamo Vas.