Javni natječaj za radno mjesto voditelja RSRTC PLATAK

LOGO GSC

Goranski sportski centar d.o.o., Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, Delnice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos radnika na određeno vrijeme za radno mjesto
VODITELJ RSRTC PLATAK

Jedan (1) IZVRŠITELJ

Opis radnog mjesta voditelja Platka:

 • vodi komercijalnu strategiju,
 • korespondira s klijentima,
 • vodi brigu o imovini,
 • vodi prodaju putem odnosa s klijentima,
 • poboljšava učinkovitost Društva,
 • vodi i razvija ekonomsku aktivnost,
 • administrativni poslovi,
 • planira, organizira i kontrolira rada djelatnika u RSRTC Platak,
 • koordinira i organizira dnevne zadatak,
 • vrši analizu ostvarenja planova i izrada prijedloga mjera za poboljšanje,
 • prodaja karata,
 • drugi poslovi po uputama i nalozima direktora Društva,
 • rad u posebnim uvjetima (hladnoća); rad u smjenama, vikendom i praznicima.

Uvjeti za radno mjesto:

 • VŠŠ/bacc.,VSS/mag./struč.spec. – završen integrirani sveučilišni studij, preddiplomski, diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • Dvije (2) godine radnog iskustva
 • Poznavanje i korištenje računalnih programa za uredsko poslovanje – MS Office paket (Word, Excel, Power point)
 • Poznavanje jednog stranog jezika
 • Vozačka dozvola B- kategorije
 • Komunikativnost
 • Odgovornost
 • Poduzetnički duh
 • Sklonost planiranja i organiziranja
 • Vještina komuniciranja i fleksibilnost

Prednosti:

 • radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • položen ispit za rad na žičarama – iskustvo rada na žičarama
 • preporuka o iskustvu u organizaciji aktivnosti
 • iskustvo u rukovođenju administrativnih poslova
 • aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu

Vrsta zaposlenja: Radni odnos na određeno vrijeme.

Na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Zamolbu
 • Životopis s kontakt podacima
 • Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a
 • Dokaz o zadovoljavanju uvjeta i ostalih zahtjeva iz ovog natječaja
Natječaj je otvoren od 9. do 19. 8. 2022.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu : Goranski sportski centar d.o.o., Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, 51300 Delnice – s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto Voditelja RSRTC Platak“, osobno ili poštom.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Skip to content