Iz smjera Zagreba

Ako se na Platak dolazi iz smjera Zagreba, potrebno je s Autoceste Rijeka-Zagreb sići na čvoru Rijeka- Grobnik, a potom državnom cestom D3 krenuti u smjeru Zagreba, te voziti narednih 8 kilometara. Skretanje prema Platku, koje će vam se nalaziti s lijeve strane, dobro je obilježeno. 
Prikaži na karti

Iz smjera Rijeke

Ako se na Platak dolazi iz smjera Rijeke, također se kod Grobničkog polja prelazi na staru cestu za Zagreb.
Prikaži na karti

Ceste i parkirališta

Od čvora državne ceste D3 (stara cesta za Zagreb) do Platka vodi 9 kilometara gotovo u potpunosti uređene ceste koja se redovito čisti i održava. Parkiralište na Platku je asfaltirano s kapacitetom oko 500 parkirnih mjesta.