Iz smjera Zagreba

Ako se na Platak dolazi autocestom iz smjera Zagreba, napustite autocestu na izlazu Rijeka- Grobnik, a potom državnom cestom D3 krenuti u smjeru Zagreba, te voziti narednih 8 kilometara. Skretanje prema Platku, koje će vam se nalaziti s lijeve strane, dobro je obilježeno. 
Prikaži na karti

Iz smjera Rijeke

Ako se na Platak dolazi iz smjera Rijeke, prije naplatnih kućica za autocestu Rijeka – Zagreb skrenuti na raskršću desno i potom državnom cestomD3 krenuti u smjeru Zagreba. Skretanje za Platak nalazit će se s lijeve strane. 
Prikaži na karti

Ceste i parkirališta

Od čvora državne ceste D3 (stara cesta za Zagreb) do Platka vodi 9 kilometara gotovo u potpunosti uređene ceste koja se redovito čisti i održava. Parkiralište na Platku je asfaltirano s kapacitetom oko 500 parkirnih mjesta.